Category

DISPOZITIVE PENTRU PROBE DE PRESIUNE ŞI OBTURARE TEMPORARĂ ÎN VEDEREA INTERVENŢIILOR PE CONDUCTE