DISPOZITIVE PENTRU PROBE DE PRESIUNE ŞI OBTURARE TEMPORARĂ ÎN VEDEREA INTERVENŢIILOR PE CONDUCTE

  • Dispozitive de perforat sub presiune;
  • Dispozitive de plasat obturatoare;
  • Obturatoare pneumatice multidimensionale;
  • Obturatoare mecanice pentru intervenţii şi probe de presiune;
  • Obturatoare mecanice pentru probe de presiune până la 100 bar;
  • Dispozitive pentru verificarea etanşeităţii mufelor;
  • Pompe pentru probe de presiune manuale, acţionate cu motor electric sau termic;